Asukkaalle

Usein kysyttyjä kysymyksiä.

Asukkaalle

Asunto-osakkaiden omistuksen rekisteröinti

Asunto-osakkeet voivat siirtyä osakkeiden luovuttajalta luovutuksensaajalle kaupan, lahjan, perinnön tai testamentin johdosta. Asunto-osakkeet voivat myös jäädä jakamattomalle kuolinpesälle.

Saannosta on esitettävä luotettava selvitys, joten esim. asiakirjoista ei tule peittää tekstejä. Toimitattehan kaikki tarvittavat asiakirjat yhdellä kertaa käsittelyn sujuvoittamiseksi.

Tavallisesti rekisteröintiä varten tarvitaan kopiot seuraavista asiakirjoista. Tapauskohtaisesti saatamme tarvita lisädokumentteja.

Asuntokauppa

 • Kauppakirja
 • Osakekirjakopio siirtomerkinnöin
 • Verottajan todistus maksetusta varainsiirtoverosta
 • Valtakirja, jos omistaja ei itse ole suorittanut osakesiirtoa tai allekirjoittanut kauppakirjaa.
 • Kaupparekisteriote, jos ostaja tai myyjä on esimerkiksi yritys, yhdistys tai säätiö.
 • Puolison suostumus kauppaan, jos huoneisto on toisen puolison omistuksessa, mutta molempien yhteinen koti

Lahja

 • Lahjakirja
 • Osakekirjakopio siirtomerkinnöin
 • Virkatodistus, josta selviää, onko lahjoittaja avioliitossa vai naimaton tai puolison suostumus yhteisenä kotina käytettävän huoneiston lahjoittamisesta
 • Jakamaton kuolinpesä
 • Perukirja
 • Vainajan sukuselvitys, mikäli kuolinpesän osakasluetteloa ei ole vahvistettu
 • Osakekirjakopio

Perintö

 • Perukirja
 • Vainajan sukuselvitys, mikäli kuolinpesän osakasluetteloa ei ole vahvistettu
 • Perinnönjakokirja
 • Osakekirjakopio siirtomerkinnöin
 • Verottajan todistus maksetusta varainsiirtoverosta, mikäli lunastetun osuuden osalta on käytetty pesän ulkopuolisia varoja

Testamenttisaanti

 • Perukirja
 • Vainajan sukuselvitys, mikäli kuolinpesän osakasluetteloa ei ole vahvistettu
 • Testamentti sisältäen tiedon lainvoimaisuudesta sekä testamentin tiedoksiantotodistukset ja moittimattomuustodistukset
 • Perinnönjakokirja
 • Osakekirjakopio siirtomerkinnöin
 • Verottajan todistus maksetusta varainsiirtoverosta, mikäli lunastetun osuuden osalta on käytetty pesän ulkopuolisia varoja


Ositus

 • Osituskirja
 • Osakekirjakopio siirtomerkinnöin
 • Verottajan todistus maksetusta varainsiirtoverosta, mikäli osituksessa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja

Autopaikat

Autopaikkaluetteloa ylläpitää yleensä kiinteistöhuoltoyhtiö. 

Ole yhteydessä huoltoyhtiöösi tiedustellaksesi vapaita autopaikkoja. Huoltoyhtiön yhteystiedot löytyvät taloyhtiön ilmoitustaululta.

Avaintilaukset

Osakas voi tilata taloyhtiön asentamien lukkojen patenttisuojattuja lisäavaimia isännöitsijätoimiston kautta. Mikäli olet vuokralainen ja tarvitset lisäavaimen, ole yhteydessä vuokranantajaasi.

Asuntojen lukkoja ei saa vaihtaa ilman isännöitsijän lupaa. Jos avain on kadonnut ja epäillään sen joutuneen vääriin käsiin, voi osakas tilata isännöitsijätoimiston kautta lukoston uudelleen sarjoituksen.

Hissi

Ilmoita hissin viasta huoltoyhtiöön. Voit ottaa yhteyttä suoraan myös hissiyhtiöön, jonka yhteystiedot löytyvät hissistä.

Huoltoyhtiön yhteystiedot löytyvät taloyhtiön ilmoitustaululta.

Huoneiston kunnossapito- ja muutostyöt

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava taloyhtiölle etukäteen kirjallisesti lähes kaikista asunnossa tehtävistä kunnossapito- ja muutostöistä/remonteista. Töitä ei saa aloittaa ennen, kun yhtiöllä on ollut kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn.

Asbestipitoisten materiaalien kartoitus

Asbestilain ja -asetuksen mukaan 1.1.2016 alkaen tulee korjaustöihin ryhtyvän selvittää ennen vuotta 1994 valmistuneiden asuntojen osalta purettavissa rakenteissa mahdolliset olevat asbestia sisältävät materiaalit/ rakennusaineet. Kartoitus tulee tehdä ennen purkutöiden aloitusta.

Ilmoitusvelvollisuuden laajuus

Kunnossapito- tai muutostyöstä on ilmoitettava taloyhtiölle aina, kun remontti voi vaikuttaa kiinteistön rakenteisiin tai yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kunnossapitovastuulla oleviin asioihin. Sen sijaan pienistä pintaremonteista, kuten kuivien tilojen seinien tapetoinnista tai maalauksesta ei tarvitse ilmoittaa.

Mm. seuraavista asioista tulee ilmoittaa kirjallisesti:

 • Kylpyhuone:
  kylpyhuoneremonteista yleensä sekä hanan, altaiden, ammeen, pesukoneiden, wc-istuimen, lattiamateriaalin vaihtamisesta / uusimisesta, sähköpistorasioiden ja katkaisimien sekä kiinteiden valaisimien / lämmittimien lisäämisestä / uusimisesta jne.
 • Keittiö:
  keittiöremontista yleensä sekä hanan, altaan, pesukoneiden, uunin, liesituulettimen, sähköpistorasioiden, katkaisimien sekä kiinteiden valaisimien uusimisesta jne.
 • Muut sisäpuoliset tilat:
  lattiapinnoitteen vaihtaminen / uusiminen, antennipistorasian vaihtaminen / lisäykset, sähköpistorasioiden, mittarikeskuksen, katkaisimien uusimisesta jne.
 • Asunnon ulkopuoliset tilat:
  parvekelasien uusimisesta / asentamisesta, parvekkeen sisäpuolisista maalaustöistä, asunnon ovien lukituksiin liittyvistä muutoksista / lisäyksistä, markiisien ja omien satelliittilautasten ja -antennien asentamisesta, ulkopuolisista maalauksista jne.


Aina on siis ilmoitettava töistä, jotka voivat vaikuttaa rakenteisiin, akustiikkaan, eristeisiin tai rakennuksen perusjärjestelmiin, kuten lämmitys-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- tai tiedonsiirtojärjestelmiin.

Ilmoituksen sisältö

Ilmoitus remontista tehdään 2 – 4 viikkoa ennen remontin aloitusta nettisivuillamme shak.fi/muutosilmoitus/

Ilmoituksen tulee olla sisällöltään sellainen, että isännöitsijä tai hallitus pystyy ilmoituksen perusteella arvioimaan toteutettava työn vaikutuksia yhtiön kunnossapitovastuulla oleviin rakennuksen tai kiinteistön osiin tai kiinteistön ulkonäköön. Ilmoitusta täydennetään tarvittavilla liitteillä kuten suunnitelmilla, työtapaselostuksilla ja piirustuksilla.

Ilmoituksen käsittely

Huoneiston kunnossapito- tai muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin yhtiöllä on ollut kohtuullinen aika ilmoituksen käsittelyyn (muutamasta päivästä yli kuukauteen).

Käsittelyn yhteydessä remontti kirjataan huoneistokohtaiseen rekisteriin. Samalla arvioidaan, onko remontti suunniteltu asianmukaisesti ja noudatetaanko siinä hyvää rakennustapaa.

Taloyhtiö voi asettaa ehtoja kunnossapito- ja muutostyön toteuttamiselle, esimerkiksi tietyn ammattitaidon edellyttäminen korjaustoimen suorittajalta. Muutostyö voidaan tietyissä tapauksissa myös kieltää. Osakas voi pyydettäessä saada vastauksen kirjallisena.

Osakas vastaa ilmoituksen käsittelystä aiheutuvista tarpeellisista ja kohtuullisista kuluista, kuten mahdollinen hallituksen kokouspalkkio tai asiantuntijapalkkio.
Lisäksi osakkaalla on korvausvelvollisuus, jos remontti aiheuttaa vahinkoa taloyhtiölle tai muille asukkaille.

Töiden valvonta

Taloyhtiöllä on oikeus valvoa, että huoneiston kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Osakkeenomistaja vastaa
tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvontakuluista, kuten isännöitsijän tai asiantuntijan veloittama palkkio.

Taustaa
Osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Huoneistoa on hoidettava huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyöt siten, että yhtiön vastuulla olevat osat eivät rikkoudu.

Osakkaalla on myös muutostyöoikeutensa rajoissa oikeus päättää itse hallitsemansa huoneiston laatutasosta. Hän voi myös muuttaa huoneiston alkuperäistä varustusta ja laatutasoa, jos muutoksista ei aiheudu yhtiölle tai muille haittaa. Muutostyöt on suoritettava hyvän rakennustavan mukaisesti. Huoneiston ulkopuolisiin muutostöihin ei osakkaalla ole oikeutta.

Tarkempia tietoja huoneiston kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä löytyy mm. kiinteistöliiton taloyhtiön vastuunjakotaulukosta.

Taloyhtiöllä on velvollisuus säilyttää kunnossapito- ja muutostyöilmoitukset huoneistokohtaisesti ja ne luetellaan isännöitsijätodistuksessa ja tarvittaessa myös yhtiön vuosikorjausluettelossa.


Lisätietoja suurista muutostöistä

Märkätilakorjaukset
Pesuhuoneiden peruskorjauksissa noudatetaan RakMK osaa C2 KOSTEUS, määräykset ja ohjeet sekä RT84-10806 Asuinhuoneistojen märkätilojen korjaus. Vesieristeet tulee tarkastuttaa taloyhtiön edustajalla ennen pinnoitustöitä. Alustojen kosteusrajoina käytetään materiaalitoimittajan
määräyksiä ja ohjeita.
Vesieristäjällä tulee olla voimassa oleva VTT:n märkätila-asentajasertifikaatti tai materiaali-
toimittajan todistus annetusta koulutuksesta käytettävälle vesieristetuotteelle.

Rakennus- tai toimenpidelupa
Yleisimmät muutostyöt, joihin tarvitaan taloyhtiön luvan lisäksi myös rakennus- tai toimenpidelupa kaupungilta:

 • Nykyisen kylpyhuoneen laajennus
 • Tilan käyttötarkoituksen muutos, esim. keittiön muuttaminen makuuhuoneen paikalle.
 • Kantavan rakenteen esim. väliseinän poistaminen
 • Kantavaan rakenteeseen tehdään reikä tai aukko
 • Huoneistosaunan (= märkätila) rakentaminen esim. vaatehuoneen paikalle
 • Parvekkeiden lasittaminen
 • Asuinhuoneistojen yhdistäminen tai jakaminen
 • Vesipisteiden / wc:n siirtäminen saattaa vaatia lupaa


Takuu tehdylle työlle


Urakkaneuvotteluissa osakkaan on syytä vaatia urakoitsijalta tehdylle työlle yleisten sopimusehtojen YSE 1998 mukainen 2 vuoden takuu ja 10 vuoden vastuuaika ns. piilovirheistä.

Häiritsevä elämä

Suuri osa naapurista kantautuvista äänistä on normaalia elämää, jota ei voi rajoittaa. Jos naapurin äänet häiritsevät, kannattaa ottaa asia puheeksi naapurin kanssa. 

Mikäli meteli on toistuvaa eikä lopu pyyntöjenkään myötä, kannattaa asiasta ilmoittaa kirjallisesti isännöitsijätoimistoon.

Jos kyse on akuutista tilanteesta, ilkivallasta tai epäilet rikosta, pitää sinun tehdä ilmoitus poliisille.

Isännöitsijäntodistus

Isännöitsijäntodistuksen voi tilata osakas tai hänen valtuuttamansa henkilö.

Kiinteistövälittäjän ja kuolinpesän hoitajan tulee dokumentein osoittaa oikeutensa asiakirjojen tilaamiseen.

Isännöitsijäntodistuksen toimitusaika on 3-5 arkipäivää kiirevarauksella (+mahdollinen postitus).

Emme vastaanota asiakirjatilauksia sähköpostitse tai puhelimitse, joten pyydämme käyttämään sivuillamme olevaa lomaketta.

Lainaosuuslaskelma

Jos haluat maksaa pois huoneistoasi koskevan lainaosuuden, ole yhteydessä isännöitsijätoimiston kirjanpitäjään.

Lainaosuuden voi maksaa pois erikseen sovittavana ajankohtana.

Poismaksumahdollisuus on pankista riippuen yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Lainaosuuden poismaksamisesta veloitetaan isännöitsijätoimiston hinnaston mukainen palkkio lainaosuuslaskelmasta sekä pankin veloittamat kulut.

Muuttoilmoitus

Kun muutat taloon tai pois talosta, sinun tulee ilmoittaa muutosta väestörekisteriviranomaisille ja sen lisäksi taloyhtiösi kiinteistöhuoltoyhtiöön, joka ylläpitää talonkirjaa ja huolehtii nimimuutoksista ilmoitustaululle ja ulko-oveen. Jos avaimet ovat unohtuneet, huoltoyhtiö voi avata sinulle oven
yleisavaimilla ainoastaan, jos muuttoilmoitus on tehty.

Poismuuttoilmoituksen jättäminen huoltoyhtiölle on tärkeää, että sinut voidaan poistaa esim. saunavuoro- tai autopaikkamaksurekisteristä.

Huoltoyhtiön yhteystiedot löytyvät taloyhtiön ilmoitustaululta.

Isännöitsijätoimistoon tulee aina ilmoittaa asuntoon muuttavien henkilöiden lukumäärä mm. vesimaksua varten.

Osakkaan uuden osoitteen ilmoittaminen

Muista aina ilmoittaa uusi osoitteesi isännöitsijätoimistoon, niin osakasposti löytää perille.

Oven avaus

Jos avaimet ovat unohtuneet ja tarvitset ovenavauspalvelua, sinun pitää olla kirjoilla huoneistossa (eli olet tehnyt sisäänmuutto ilmoituksen huoltoyhtiöön), jotta huoltoyhtiö voi avata sinulle oven.

Huoltoyhtiö perii avauksesta hinnastonsa mukaisen maksun.

Huoltoyhtiön yhteystiedot löytyvät taloyhtiön ilmoitustaululta.

Saunavuoro

Saunavuorot jakaa kiinteistöhuoltoyhtiö. Ole yhteydessä huoltoyhtiöösi varataksesi saunavuoron.

Huoltoyhtiön yhteystiedot löytyvät taloyhtiön ilmoitustaululta.

Taloyhtiölaajakaista

Useimmissa taloyhtiöissä on käytössä taloyhtiölaajakaista. Tarkista isännöitsijätoimistosta, onko taloyhtiössä taloyhtiölaajakaistasopimus ja miltä palveluntarjoajalta se on hankittu.

Jos haluat ottaa taloyhtiölaajakaistan käyttöösi, ole yhteydessä laajakaistan palveluntarjoajaan. Sinun tulee tehdä palveluntarjoajan kanssa oma sopimus laajakaistan käyttöönottamisesta sekä mahdollisista lisäpalveluista.

Jos taloyhtiössäsi ei ole taloyhtiölaajakaistaa, voit tilata kiinteän tai mobiililaajakaistan asuntoosi haluamaltasi palveluntarjoajalta.

Tuholaiset

Tuhoeläimet voivat aiheuttaa ongelmia terveydelle, elintarvikkeille, asunnolle tai jopa talon rakenteille. Tuhoeläimistä ja hyönteisistä on aina tärkeää ilmoittaa huoltoyhtiöön tai isännöitsijälle. 

Yleisimpiä kodin tuholaisia ovat torakat, sokerimuurahaiset, sokeritoukat, tekstiilituholaiset, luteet, kirput ja punkit.

Asukas hävittää asuntonsa ötökät itse. Rakenteissa pesivistä ötököistä tulee aina ilmoittaa huoltoyhtiöön tai isännöitsijälle. Terveysriskin takia torakat on hävitettävä yksittäisen asunnon sijaan koko talosta.

Asukas voi joutua korvausvastuuseen koko taloyhtiön tuholaisten hävittämisestä, jos on omalla huolimattomuudellaan aiheuttanut tuholaisongelman.

Vastikkeen maksutavat

Taloyhtiölle maksettavan vastikkeen maksamiseen on valittavana kolme maksutapaa: perinteinen paperilasku, e-lasku tai suoramaksu.

Paperilaskun voi maksaa verkkopankissa, maksuautomaatilla tai pankin konttorissa. Paperilasku lähetetään kausilaskuna kerran vuodessa ja kun vastikeperusteisiin tulee muutoksia. Kausilaskussa on maksamiseen tarvittavat tiedot usealle kuukaudelle. Paperilaskun voi viedä pankin maksupalveluun tai siitä voi tehdä itselleen verkkopankkiin toistuvan maksun.

E-lasku on tarkoitettu verkkopankkia käyttäville asiakkaille. E-laskun voi ottaa käyttöön tekemällä e-laskusopimuksen verkkopankissa tai pankin konttorissa. E-lasku täytyy hyväksyä verkkopankissa kuukausittain maksettavaksi tai siitä voi tehdä laskuttajakohtaisesti automaattisesti hyväksyttävän.

Suoramaksu on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät aktiivisesti käytä verkkopankkia. Suoramaksun voi ottaa käyttöön tekemällä suoramaksusopimuksen pankissa

Vesimaksu

Jos taloyhtiössä peritään henkilölukumäärään perustuvaa vesimaksua, osakkeenomistajan on ilmoitettava isännöitsijätoimistolle huoneistossa asuvien tai sitä muuten käyttävien henkilöiden lukumäärä.

Vesimaksujen perinnän oikeellisuutta verrataan vuosittain väestörekisteriviranomaisen asukastietoihin.

Epäselvissä tapauksissa osakasta lähestytään kirjeitse.

Vesivahinko

Vesivahinkotilanteessa on heti otettava yhteys kiinteistön hoidosta vastaavaan huoltoyhtiöön ja pyrittävä estämään vuoto esimerkiksi sulkemalla vedentulo sulkuventtiilistä.

Mikäli veden tuloa ei voida estää, on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan veden leviämistä huoneistossa.

Huoltoyhtiön yhteystiedot löytyvät taloyhtiön ilmoitustaululta.